1. Návšteva novorodenca

- V domácom prostredí, do 3 dní od prepustenia z pôrodnice 
- Založenie zdravotnej dokumentácie, zaznamenanie rodinnej anamnézy, priebehu tehotenstva a pôrodu, posúdenie prepúšťacej správy z novorodeneckého oddelenia a sonografického vyšetrenia bedrových kĺbov  

- Kompletné pediatrické vyšetrenie                      
- Poradenstvo rodičom – základná starostlivosť o novorodenca, laktačné poradenstvo (podpora dojčenia, technika dojčenia, strava dojčiacej maminky - viac v článku dojčenie na našej stránke), zodpovedanie otázok rodičom.

Podávanie vitamínov:  Vitamín D ktorý je potrebný pre správny rast kostí ako prevencia rachitídy. Užíva sa 2 kvapky denne s mliekom priamo do úst, od 14. dňa života dieťatka do 2. roku, u starších detí stačí podávanie už len v zimných mesiacoch. Vitamín K ako prevencia krvácavej choroby novorodenca - podáva sa v nemocnici do svalu, a preto už nie je potrebné dopĺňať ho v kvapkách po narodení. 

2. Preventívna prehliadka (4. týždeň)

- Antropometrické merania – obvod hlavy, dĺžka tela, hmotnosť dieťatka

- Pediatrické vyšetrenie, zhodnotenie zdravotného stavu, psychomotorického vývinu

- Poučenie o starostlivosti o dieťa, laktačné poradenstvo

3. Preventívna prehliadka (6. týždeň)

- Antropometrické merania – obvod hlavy, dĺžka tela, hmotnosť dieťatka

- Pediatrické vyšetrenie, zhodnotenie zdravotného stavu, psychomotorického vývinu

- Poučenie o starostlivosti o dieťa, laktačné poradenstvo, informovanie rodičov o možnostiach očkovania v našej ambulancii. 

4. Preventívna prehliadka (8. týždeň)

- Antropometrické merania – obvod hlavy, dĺžka tela, hmotnosť dieťatka

- Pediatrické vyšetrenie, zhodnotenie zdravotného stavu, psychomotorického vývinu

- Poučenie o starostlivosti o dieťa, laktačné poradenstvo
- Informácie o očkovaniach – povinné a odporúčané (nepovinné) očkovania (viď kapitola o očkovaní na našej stránke). 

Pri 4. preventívnej prehliadke sa môže začať odporúčané očkovanie proti rotavírusovej infekcii – prvá z troch dávok očkovania (podáva sa vo forme kvapiek do úst). Rotavírusy bývajú príčinou zvracania, hnačky, dehydratácie.

Míľniky vo vývoji:
 v 2. mesiaci dojča v polohe na brušku
udrží hlavičku nad podložkou, začína sa usmievať, objavuje svoj hlas

5. Preventívna prehliadka (3.-4. mesiac)

- Antropometrické merania – obvod hlavy, dĺžka tela, hmotnosť dieťatka

- Pediatrické vyšetrenie, zhodnotenie zdravotného stavu, psychomotorického vývinu

- Poučenie o starostlivosti o dieťa, poradenstvo o výžive a zavádzaní nemliečnych príkrmov od ukončeného 4. mesiaca u detí na náhradnej mliečnej výžive, od 6. mesiaca u dojčených detí, využitie tzv. imunologického okna tolerancie. Viac informácií v článku o príkrmoch na našej stránke.


- 1. očkovanie

Hexavakcína – záškrt, tetanus, obrna, čierny kašeľ, hemofilus B, hepatitída B (do stehienka)
Pneumokoková vakcína B (do stehienka)
Rotavírusová vakcína (odporúčaná – nepovinná, vo forme kvapiek do úst)
Spolu s 1. očkovaním je možné začať aj s odporúčaným očkovaním proti meningokokom sk. B (viď. časť o očkovaní na našej stránke)  

Míľniky vo vývoji:  
v 3. mesiaci sa dojča v polohe na brušku opiera o predlaktia: „pasie koníčky“, hlavu má vysoko zdvihnutú nad podložkou

6. Preventívna prehliadka (5.-6. mesiac)

-  Antropometrické merania – obvod hlavy, dĺžka tela, hmotnosť dieťatka

- Pediatrické vyšetrenie, vyšetrenie ranného moču, zhodnotenie zdravotného stavu, psychomotorického vývinu 

- Poučenie o starostlivosti o dieťa, poradenstvo o nemliečnych príkrmoch, dôležitosť ich podávania, nové druhy potravín

- 2 .očkovanie

Hexavakcína – záškrt, tetanus, obrna, čierny kašeľ, hemofilus B, hepatitída B (do stehienka)
Pneumokoková vakcína B (do stehienka)
Rotavírusová vakcína (odporúčaná – nepovinná, vo forme kvapiek do úst)

Míľniky vo vývoji:  
v 4. mesiaci dieťatko objavuje svoje ruky – hrá sa s nimi, začína siahať po podávaných predmetoch celou rukou,  v 5. mesiaci sa začína pretáčať z chrbátika na bruško, uchopuje predmety medzi prsty a dlaň, začína reagovať nevôľou a plačom na cudzích ľudí

7. preventívna prehliadka (7.-8. mesiac) 

- Antropometrické merania – obvod hlavy, dĺžka tela, hmotnosť dieťatka

- Pediatrické vyšetrenie, zhodnotenie zdravotného stavu, vyšetrenie psychomotorického vývinu

- Poučenie o starostlivosti o dieťa, výžive

Míľniky vo vývoji:  

 v 6. mesiaci sa dojča pretáča z bruška na chrbátik, priťahuje sa do sedu, medzi 7. a 9. mesiacom sa začína samo posadzovať a sedieť, začína vyslovovať slabiky

8. Preventívna prehliadka (9.-10. mesiac)

- Antropometrické merania – obvod hlavy, hrudníka, dĺžka tela, hmotnosť

- Pediatrické vyšetrenie, zhodnotenie zdravotného stavu, vyšetrenie psychomotorického vývinu

 - Poučenie o starostlivosti a výžive

Míľniky vo vývoji:  

 po 9. mesiaci dojča uchopuje predmety medzi ukazovák a palec, medzi 9. a 11. mesiacom začína štvornožkovať, neskôr sa vertikalizuje a začína chodiť s oporou

9. preventívna prehliadka (11.-12. mesiac)

- Antropometrické merania – obvod hlavy, hrudníka, dĺžka tela, hmotnosť

- Pediatrické vyšetrenie, zhodnotenie zdravotného stavu, vyšetrenie psychomotorického vývinu

- Poradenstvo, prevencia náhodných pádov, úrazov, vdýchnutí, informovanie o preventívnej prehliadke ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára

- 3. očkovanie

Hexavakcína – záškrt, tetanus, obrna, čierny kašeľ, hemofilus B, hepatitída B (do stehienka)
Pneumokoková vakcína B (do stehienka)

Míľniky vo vývoji:  
 v tomto období začína dojča samo chodiť, vyslovuje 2-3 zmysluplné slabiky alebo slová, učí sa jednouché “hry” s rodičmi, je silno citovo naviazané na matku 

10. preventívna prehliadka (približne 15. mesiac)

- Antropometrické merania – dĺžka tela, hmotnosť

- Pediatrické vyšetrenie, uzatváranie fontanely, napredovanie v psychomotorickom vývine  

- Poradenstvo rodičom

- Očkovanie

MMR vakcína – osýpky, mumps, rubeola (do ramena)

Míľniky vo vývoji:  
 v tomto období dojča obvykle chodí s istotou, vie zliezť z postele, je “nedôverčivé” voči cudzím ľuďom

11. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 3. roku života)

- Antropometrické merania – výška, hmotnosť

- Overenie farbocitu, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie ranného moču

- Pediatrické vyšetrenie, vyšetrenie psychomotorického vývinu

- V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

12. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 5. roku života)

- Antropometrické merania – výška, hmotnosť

- Overenie farbocitu, vyšetrenie zraku, reči, slovnej zásoby, vyšetrenie krvného tlaku a ranného moču

- Pediatrické vyšetrenie, vyšetrenie psychomotorického vývinu, informácie ohľadom udržiavania telesnej čistoty

- V prípade potreby je dieťaťa odoslané na odborné vyšetrenia

- Očkovanie

MMR vakcína – osýpky, mumps, rubeola (do ramena) 

13. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 6. roku života) 

- Antropometrické merania – výška, hmotnosť

- Vyšetrenie zrakovej ostrosti, farbocitu, reči, vyšetrenie krvného tlaku, ranného moču

- Pediatrické vyšetrenie, vyšetrenie psychomotorického vývinu, posúdenie školskej zrelosti

- V prípade potreby je dieťaťa odoslané na odborné vyšetrenia

- Očkovanie

DTaP – IPV – záškrt, obrna, tetanus, čierny kašeľ (do stehna)

14. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 9. roku života)

 - Antropometrické merania – výška, hmotnosť

- Overenie farbocitu, vyšetrenie zraku, vyšetrenie krvného tlaku a ranného moču

- Pediatrické vyšetrenie

15. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 11. roku života)

- Antropometrické merania – výška, hmotnosť

- Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

- Laboratórne vyšetrenie – odber krvi (cholesterol, sedimentácia), ranný moč

- Pediatrické vyšetrenie

- Očkovanie

MMR vakcína (u detí narodených do 31. 12. 2015) – osýpky, mumps, rubeola (do ramena)

Informácie o možnosti očkovania proti HPV (sexuálne prenosné ochorenie ľudským papiloma vírusom ktorý spôsobuje genitálne bradavice a rakovinu krčka maternice), toto očkovanie je čiastočne hradené zdravotnými poisťovňami, len keď sa podá prvá dávka medzi 12. a 13. rokom života

16. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 13. roku života)

- Antropometrické merania – výška, hmotnosť

- Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku, ranného moču

- Pediatrické vyšetrenie

- Očkovanie

dTaP – IPV – záškrt, obrna, tetanus, čierny kašeľ (do ramena)

17. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 15. roku života)

- Antropometrické merania – výška, hmotnosť

- Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku a ranného moču

- Pediatrické vyšetrenie

18. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 17. roku života)

- Antropometrické merania – výška, hmotnosť

- Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

- Laboratórne vyšetrenie – krv (cholesterol, triacylglyceroly), moč

- Pediatrické vyšetrenie

19. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 19. roku života)

 - Antropometrické merania – výška, hmotnosť

- Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku a pulzu, fyzikálne vyšetrenie

- Laboratórne vyšetrenie – sedimentácia krvi, krvný obraz, bichemické parametre, moč

- V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia