PRÍJMAME NOVÝCH PACIENTOV


V prípade že máte záujem prestúpiť od iného pediatra k nám, po predchádzajúcej dohode telefonicky alebo e-mailom:

-   je nutné u predchádzajúceho lekára podpísať odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a priniesť zdravotnú dokumentáciu 

-   alebo v našej ambulancii podpísať novú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a my si od predchádzajúceho lekára vyžiadame zdravotnú dokumentáciu Vášho dieťatka.