POTVRDENIE O SPôSOBILOSTI VIESŤ MOTOROVÉ VOZIDLO

K prehliadke si prineste vyplnené dotazníky aj čestné vyhlásenie o spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.

Čestné vyhlásenie.pdf
Dotazník 1 .pdf
Dotazník 2 .pdf