Súhlas s pokračovaním predprimárneho vzdelávania 

Rodičia detí, ktoré majú návrh na odklad povinnej školskej dochádzky si môžu prísť s vytlačeným tlačivom po súhlas lekára.  

odklad školskej dochádzky.pdf